Voedselbanken Nederland

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om voedselbankklanten van voldoende eten te voorzien, werken voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met de inzet van 12.000 vrijwilligers deelt de voedselbank wekelijks 38.000 voedselpakketten uit vanuit 172 lokale voedselbanken. In 2019 zijn 151.000 mensen geholpen. Voor meer info zie www.voedselbankennederland.nl.